Левски

Живя боец, безсмъртен за България.
С име славно беше кръстен той,
и с името си “Левски” всеки плашеше
а с храбростта си стана той герой

От там където той премине,
се чуват славни, бойни гласове
С делото си той зове,
народа български за свобода.

В студена зимна нощ, един “приятел”
предаде вечния герой
И го осъдиха на смърт
но беше смел, безстрашен той

И щом закрачи към бесилото
с леден поглед гледаше навред
Дори в предсмъртния си миг
остана той непоклатим

Bookmark the permalink.

Comments are closed.