3-ти Март

Grivita_Reduta

Ден славен, ден първи, ден незабравим.
Юнаци на Шипка в огън и в дим
закрилят страната, а целий народ
се моли в селата, се моли на Бог.

“О Боже, о славний, пази ни сега,
там измират Господи нашите деца.
Дай ни победа след тез пет века,
дай ни Боже, да се зарадва човека”

Небето черно, зловещо трещи,
турците мръсни мрат кат мухи.
Нашите юнаци с горда глава,
отблъскват душманите с меча в ръка.

И ето той иде, Столетов на кон
видя го върха и му отдаде поклон.
И турците черни видели това,
започват да бягат, отстъпват върха.

Юнаците наши с гръменен глас,
разпорват небето, “Победихме, УРА!”
И денят светъл е, ще помним това.
Спечелихме битката на 3-ти март.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.